Mulige feil på spjeldventiler og deres elimineringsmetoder

2023-11-30

1. Tetningsoverflaten lekker, og det er rusk mellom sommerfuglplaten og tetningsringen til spjeldventilen.

2. Butterflyventilens spjeldplate og tetningslukkeposisjon stemmer ikke overens.

3. Eksporten er utstyrt med flensbolter som er under likt eller intet trykk.

4. Trykktestretningen oppfylte ikke kravene.


Metode

1: Fjern urenheter og rengjør ventilkammeret.

2. Juster grenseskruene til snekkegiret eller den elektriske aktuatoren for å sikre riktig ventillukkeposisjon.

3. Kontroller flensplanet og boltens tiltrekkingskraft, som skal strammes jevnt,

4. Spinn i pilens retning


Feil: Lekkasje i begge ender av ventilen 1. Feil i tetningspakninger på begge sider, 2. Ujevnt eller ikke strammet trykk på rørflensen.

Elimineringsmetode: 1. Skift ut tetningspakningen. 2. Stram flensboltene jevnt.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy